Κατά την απόπειρα εισβολής σε φυλασσόμενο χώρο εχει παρατηρηθεί πως είναι εύκολο να υπάρξει δολιοφθορά της επίγειας ενσύρματης τηλεφωνικής γραμμής. Αποτέλεσμα αυτής της δολιοφθοράς σε περίπτωση παραβίασης, είναι η μη ικανότητα του συστήματος συναγερμού να επικοινωνήσει με το κέντρο λήψης σημάτων, με άμεση φυσική συνέπεια να μην ειδοποιείται η Άμεση Δράση !

Η εξέλιξη στον τρόπο επικοινωνίας του συστήματος συναγερμού για την μετάδοση σημάτων προς το κέντρο λήψεως σημάτων είναι η μετάδοση μέσω συστήματος επικοινωνίας GPRS.

Τα πλεονεκτήματα του GPRS έναντι της σύνδεσης με σταθερή τηλεφωνία, σε ότι αφορά τη σύνδεσή του τελικού χρήστη είναι σημαντικά:

  • Ταχύτητα: Επισπεύδεται η λήψη σήματος από τον κεντρικό σταθμό μέσω στιγμιαίων συνδέσεων.
  • Ασύρματη σύνδεση: Άμεσος έλεγχος επικοινωνίας.
  • Αποφυγή πιθανότητας φθοράς: Δεν ενέχεται κίνδυνος για τον ασφαλιζόμενο χώρο να «κόψει» κάποιος την ενσύρματη τηλεφωνική γραμμή και συνεπώς, την επικοινωνία με το κέντρο.
  • Δυνατότητα σύνδεσης κινητών ασφαλιζόμενων χώρων με τον κεντρικό σταθμό: Όπως πλοία και σκάφη αναψυχής.
  • Οικονομία: Αποφυγή χρονοχρέωσης, ανάλογα με διάρκεια της σύνδεση χρήση εναλλακτικής πάγιας ογκοχρέωσης.