Η εγκατάσταση περιμετρικής προστασίας μεγιστοποιεί την ασφάλεια σε κάθε φυλασσόμενο χώρο.

Κατάλληλα αισθητήρια ανιχνεύουν τον φυλασσόμενο εξωτερικό χώρο αγνοώντας μικρά κατοικίδια και φυτά. Το σύστημα συναγερμού ενεργοποιείται πριν ακόμα γίνει προσπάθεια για διάρρηξη – εισβολή.

Η περιμετρική προστασία μπορεί να αποτελείται από ενσύρματους ή ασύρματους ανιχνευτές κίνησης, υπέρυθρης τεχνολογίας ή και μικροκυμάτων.