Πίνακες Πυρανίχνευσης
[column width=”four” position=””]TYCO-BENTEL TY408-2[/column][column width=”seven” position=””][heading]TYCO-BENTEL TY408-2[/heading]Πίνακας 2 ζωνών
>Μέγιστος αριθμός ανιχνευτών ανά ζώνη : 32
>Υποστηρίζει μία ζώνη ανιχνευτών αερίων (gas detector 4-20ma)
>Διαθέτει μία έξοδο open collector για κάθε ζώνη
>Έξοδοι σειρήνων πυρανίχνευσης : 2 (επιτηρούμενες)
>Έξοδος τεχνικού προβλήματος : 1
>Έξοδος για σύνδεση τηλεφωνητή : 1 (επιτηρούμενη)
>Επαναληπτικός Πίνακας (Repeater) : Όχι
>Πιστοποιήσεις : EN54,ΕΝ12094
[/column]


[column width=”four” position=””]TYCO-BENTEL TY408-2[/column][column width=”seven” position=””][heading]TYCO-BENTEL TY408-4[/heading]Πίνακας 4 ζωνών
>Μέγιστος αριθμός ανιχνευτών ανά ζώνη : 32
>Υποστηρίζει μία ζώνη ανιχνευτών αερίων (gas detector 4-20ma)
>Διαθέτει μία έξοδο open collector για κάθε ζώνη
>Έξοδοι σειρήνων πυρανίχνευσης : 2 (επιτηρούμενες)
>Έξοδος τεχνικού προβλήματος : 1
>Έξοδος για σύνδεση τηλεφωνητή : 1 (επιτηρούμενη)
>Επαναληπτικός Πίνακας (Repeater) : Όχι
>Πιστοποιήσεις : EN54,ΕΝ12094
[/column]
[column width=”four” position=””]TYCO-BENTEL TY408-2[/column][column width=”seven” position=””][heading]TYCO-BENTEL TY408-8[/heading]Πίνακας 8 ζωνών
>Μέγιστος αριθμός ανιχνευτών ανά ζώνη : 32
>Υποστηρίζει μία ζώνη ανιχνευτών αερίων (gas detector 4-20ma)
>Διαθέτει μία έξοδο open collector για κάθε ζώνη
>Έξοδοι σειρήνων πυρανίχνευσης : 2 (επιτηρούμενες)
>Έξοδος τεχνικού προβλήματος : 1
>Έξοδος για σύνδεση τηλεφωνητή : 1 (επιτηρούμενη)
>Επαναληπτικός Πίνακας (Repeater) : Όχι
>Πιστοποιήσεις : EN54,ΕΝ12094
[/column]
[column width=”four” position=””]TYCO-BENTEL TY424-8[/column][column width=”seven” position=””][heading]TYCO-BENTEL TY424-8[/heading]Πίνακας 8 ζωνών επεκτεινόμενες στις 24 ζώνες
>Μέγιστος αριθμός ανιχνευτών ανά ζώνη : 32
>Υποστηρίζει μία ζώνη ανιχνευτών αερίων (gas detector 4-20ma)
>Διαθέτει μία έξοδο open collector για κάθε ζώνη
>Έξοδοι σειρήνων πυρανίχνευσης : 2 (επιτηρούμενες)
>Έξοδος τεχνικού προβλήματος : 1
>Έξοδος για σύνδεση τηλεφωνητή : 1 (επιτηρούμενη)
>Επαναληπτικός Πίνακας (Repeater) : Όχι
>Πιστοποιήσεις : EN54,ΕΝ12094
[/column]