Η σύνδεση των συστημάτων μας με το κέντρο λήψης σημάτων πλαισιώνει την ασφάλεια του Φυλασσόμενου χώρου. Σε περίπτωση παραβίασης, απειλής ή άλλης ανάγκης, κατάλληλα σήματα γνωστοποιούν άμεσα το Κέντρο Λήψεων και μέσω του κεντρικού υπολογιστή το κατάλληλα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό θα αξιολογήσει με μεγάλη ακρίβεια το συμβάν και θα δράσει ανάλογα.

Υπηρεσία Περιπολίας και Άμεσης Επέμβασης 

Έκτος  της σύνδεσης με Σταθμό Λήψεως Σημάτων, ένα άλλο κομμάτι που μπορεί να πλαισιώσει την ασφάλεια σας είναι η υπηρεσία φυσικής Περιπολίας και Άμεσης Επέμβασης.

Οι περιπολίες πραγματοποιούνται με ειδικά εξοπλισμένο  στόλο οχημάτων και άρτια καταρτισμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό, ανάλογα με τις ανάγκες των συνδρομητών , με στόχο την αποτροπή κάθε είδους κακόβουλων ενεργειών.

Εφόσον διαπιστωθεί παραβίαση, ειδοποιείται η Ελληνική Αστυνομία και οι υπεύθυνοι του κτιρίου, ώστε να μεταβουν για επιπλέον έλεγχο. Η περίπολος θα παραμένει στον χώρο μέχρι την άφιξη τους, αποτρέποντας περαιτέρω παραβίαση.

Υπηρεσία Άμεσης Επέμβασης

Συμπληρωματικά της υπηρεσίας Κέντρου Λήψης Σημάτων , σε περίπτωση διάρρηξης, εκτός απο την τηλεφωνική ενημέρωση της Αμέσου Δράσης , των ιδιοκτητών και των τηλεφώνων βοηθείας, το Κ.Λ.Σ. ειδοποιεί άμεσα επανδρωμένο όχημα το οποίο μεταβαίνει στο χώρο παραβίασης, αφού έχει τη πληροφόρηση απο το Κέντρο Λήψεως Σημάτων για ποιο τμήμα/ζώνη του ασφαλιζόμενου χώρου παραβιάστηκε.

Ανάλογη διαδικασία ακολουθείται και σε περίπτωση ενέδρας (προσωπικής απειλής).