Στην Avatech Technology Solutions ,μελετάμε, εγκαθιστούμε και υποστηρίζουμε συστήματα καμερών ασφαλείας που υιοθετούν όλες τις τελευταίες τεχνολογίες, HD-CVI, IP CCTV. Η επιλογή των συστημάτων από μεγάλους διεθνείς οίκους εγγυάται την ποιότητα και την μακροχρόνια λειτουργία χωρίς τεχνικά προβλήματα.

Γενικά Χαρακτηριστικά:
  • Απομακρυσμένη παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο μέσω smartphone – tablet – pc
  • Υψηλής ευκρίνειας high definition & full high definition μετάδοση και εγγραφή βίντεο.
  • Διασύνδεση με σύστημα συναγερμού, σύστημα ελέγχου πρόσβασης άλλα και με το κέντρο λήψεως σημάτων για την οπτική επιβεβαίωση συμβάντων.
  • Διασύνδεση με το σύστημα POS (τιμολόγησης – διακίνησης).
  • Απομακρυσμένη καταγραφή για επιπλέον ασφάλεια των δεδομένων NVR.
  • Χρήση Δομημένης καλωδίωσης και τεχνολογιών μεταφοράς εικόνας – ήχου – PTZ  μέσω  TCP-IP, Power Over Ethernet & ασυρμάτου δικτύου μεγάλων αποστάσεων.
  • Καταγραφή και αμφίδρομη μεταφορά ήχου.