Η Avatech Technology Solutions είναι μία σύγχρονη και δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία που ιδρύθηκε το 2009 από ειδικούς με πολυετή εμπειρία στο χώρο των συστημάτων ασφαλείας και των εφαρμογών πληροφορικής.

Επενδύοντας συνεχώς στην Έρευνα και στην Ανάπτυξη η Avatech Technology Solutions μπορεί σε κάθε περίπτωση να εγγυηθεί αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα.

here